Agro KonferencijaIT Konferencija
Da li želite da saznate o mogućnostima poslovanja sa Nemačkom?

Da li ste u poslednjih godinu dana učestvovali na ovakvoj vrsti konferencije?
DaNe
Da li kompanija čiji ste vlasnik ili radite u njoj ima više od 5/10 zaposlenih?

Da li kompanija postoji više od 3/5 godina?

Da li ste do sada sarađivali sa kompanijama iz inostranstva?

Da li očekujete da ćete steći nova saznanja, na osnovu kojih biste unapredili Vaše poslovanje?

Kako ste čuli za nas?

Ovom registracijom saglasan sam sa obradom mojih podataka radi konačne selekcije učesnika na predstojećoj konferenciji.

Konferencija

Agro Konferencija 1. Mart, 2018.

Fakultet za menadžment – FAM, Sremski Karlovci

Prijavi se sa